Forside Din have Boligforpligtelser om vinteren

Boligforpligtelser om vinteren

225
0
DEL

Undgå bøde eller påbud

Det kolde danske januar-vejr har skabt masser af sne på tagene og istapper fra tagrenderne. Sneen er måske ikke så rar at køre i, men flot ser det ud. Dog skal man ikke glemme, at minusgraderne også skaber visse forpligtelser, som man som husejer måske kan komme til at glemme

Du har selv ansvaret for snerydningen

Hvis du ejer hus på en offentlig vej, er det dig selv, som har pligt til at rydde sne på fortov, ved husets indgang, på fortrappen og andre steder, hvor folk færdes. Dette gælder også ved glat føre, så folk ikke falder og brækker noget.

Dette er for at sikre, at gæster, postbud og andre, som har ærinder hos dig kan komme sikkert frem. Det er som sagt dig, der har ansvaret for disse personer, og hvis de kommer til skade, kan de forlange erstatning fra dig for tabte arbejdstimer.

Selv hvis du er ude og rejse kan du kræves erstatning fra folk, hvis de kommer til skade, så der gælder det om at have en ordning i hus, f.eks. ved naboen eller et professionelt firma, så snerydningen bliver klaret, imens du er væk.

Der skal gøres opmærksom på istapper

Hvis der er fare for, at forbipasserende kan få sne, istapper eller for den sags skyld teglsten i hovedet, er det din pligt at gøre opmærksom på dette ved at advare de mennesker, der udsættes for risikoen. Det er også gældende, at man kan sætte en afspærring op, så man rent fysisk forhindrer folk i at bevæge sig ind på det farlige område.

Hvis disse ting ikke overholdes, og du efter flere påbud ikke overholder reglementet omkring snerydning, kan politiet give dig en bøde. Du kan også komme ud for, at kommunen selv vælger at fjerne sneen foran dit hus – men på din regning.

Selvom der kun er tale om et par hundrede i bøde ved manglende snerydning, ser det anderledes ud, hvis en person kommer til skade på grund af din uagtsomhed. I så fald kan du komme ud for at skulle betale fulde erstatningskrav – f.eks. tabt arbejdsevne, varige mén og svie og smerte – og det kan meget hurtigt blive dyrt.

Du skal måske selv betale vandskader

Den kolde tid er også desværre sæsonen for sprængninger i rør, sprækker i taget, løse tagrender på grund af frost – og sidst men ikke mindst vandskader, når sneen smelter igen, hvis vandet ikke kan komme væk. Tjek derfor dine forsikringspolicer angående din dækning. Den er selvfølgelig forskellig fra firma til firma, men det er som regel gældende, at man først får erstatning efter ”voldsomt tøbrud” – som defineres ud fra det enkelte firmas kriterier.

Vi håber, at disse tre tips hjælper, og så ser vi frem til varmere dage!

Kilder:

Bolius.dk / Idenyt.dk

DEL
Forrige artikelTagfirmaer
Næste artikelVarmepumpe